Wat is podotherapie?

PODOTHERAPEUT: HET ENIGE WET BIG ERKEND BEROEP IN DE VOETENGEZONDHEIDSZORG

De wet BIG beoogt een titelbescherming te geven aan die beroepsgroepen die  patiënten behandelen. De wet kent de zware regeling artikel 3 waarin naast de vastgestelde opleidingseisen en deskundigheidsgebied voor beroepsbeoefenaren ook een wettelijk verplichte registratie en tuchtrecht gelden. Daarnaast kent de wet de lichte regeling in artikel 34 waarin alleen de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied geregeld zijn. De artikel 34 beroepen wordt door middel van een algemene maatregel van bestuur door de overheid aangewezen. In deze AMvB staan dan de deskundigheidsgebieden en de opleidingseisen van het beroep omschreven. De hierdoor verkregen opleidingstitel geeft aan dat de drager volgens de overheid deskundig is op het desbetreffend gebied van de gezondheidszorg. Voor de artikel 34 beroepen geldt geen wettelijk register, maar er wel een vrijwillig register  (artikel 40).

Podotherapeut is een artikel 34 beroep en is ook het enige door de overheid en dus BIG erkend beroep in de voetengezondheidszorg.

Er zijn beroepen en organisaties die ook vrijwillig investeren in het verhogen van het opleidingsniveau en ook vrijwillig een register voor hun beroepsbeoefenaren bijhouden. Dit is een prima streven. Zij zaaien echter verwarring en verstrekken onheuse berichtgeving als zij doen voorkomen dat, doordat ze voldoen aan de vrijwillige registratie (artikel 40), zij een wettelijk erkend medisch beroep hebben en/of BIG wet erkend zijn.

Podotherapie is sinds 1982 een wettelijk erkend en beschermd beroep.

In Nederland zijn twee hogescholen waar je de HBO-opleiding podotherapie kunt volgen.
De Fontys Hogeschool te Eindhoven en de Saxion Hogeschool te Enschede.
De opleiding is voltijds 4-jarig.

Podotherapie Delft is ingeschreven bij het College Wet Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1413480

Hieronder kunt u een voorlichtingsfilm over Podotherapie bekijken. Deze film is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en geeft een goed beeld van hetgeen u kunt verwachten van onze podotherapeuten. Klik op de link.