Diabetes 2015

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus in 2018
De veranderingen op een rij

 
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Of is in het verleden een SIM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan is er voor u het een en ander al veranderd sinds 2015. Wij informeren u graag over deze veranderingen, de nieuwe werkwijze en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Wat verandert er in 2018?

Waar nu de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2018 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 is de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. Hierbij zal samengewerkt worden met uw (medische)pedicure, waardoor u verzekerd bent van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Wat betekent deze verandering voor u?

U heeft diabetes mellitus en loopt een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen en een bezoek brengt aan de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met uw (medische)pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

Kosten en vergoedingen

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in 2018 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan sprake van een SIM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

Let op!
Staat u per 1 januari 2018 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

* Voor Zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar.
Kijk voor een compleet overzicht op
www.podotherapie.nl/vergoedingen.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering in 2018

Voor de overige voetzorg die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u ook in 2018 een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.

Zorgprofiel

Hieronder zie je per zorgprofiel hoe de voetzorg geregeld is en hoe deze betaald wordt.

  • Bij zorgprofiel 0 heb je geen speciale zorg nodig. Toch is het verstandig om een pedicure met aantekening diabetische voet te bezoeken. Soms zit vergoeding hiervan in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaal je de kosten zelf.
  • Bij zorgprofiel 1 krijg je een doorverwijzing naar de podotherapeut. Deze doet een jaarlijks voetonderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op basis van dit voetonderzoek kan de podotherapeut je doorverwijzen naar een pedicure met aantekening diabetische voet voor voetzorg. Of deze pedicure vergoed wordt, hangt af van je zorgverzekering. Soms zit dit in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaal je de kosten zelf.
  • Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan voor je op. De podotherapeut kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een pedicure met aantekening diabetische voet. Controleer of deze pedicure een contract heeft met de podotherapeut. Anders krijg je de kosten van haar behandeling niet vergoed. De medisch noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4 valt binnen de basisverzekering.

Soorten voetzorg

Een pedicure met aantekening diabetische voet kan een deel van het behandelplan uitvoeren. Die zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering als je zorgprofiel 1 of hoger hebt. Daarnaast kan de pedicure met aantekening diabetische voet cosmetische voetzorg leveren, zoals het weghalen van eelt of het knippen van nagels om cosmetische redenen. Dit valt buiten de medisch noodzakelijke zorg. Hiervoor moet je dus zelf betalen. De pedicure met aantekening diabetische voet hoort je hierover van tevoren te informeren.

Vergoeding

Zorgverzekeraars sluiten voor medisch noodzakelijke voetzorg contracten af met zorggroepen en podotherapeuten. En alleen zij kunnen declareren. Dat betekent dat je huisarts of zorggroep de rekening voor podotherapie naar de zorgverzekeraar stuurt. Of dat de podotherapeut dat zelf doet. De pedicure kan dit niet doen. En jij zelf ook niet.

Vind een voetzorgverlener